Δελτίο Τύπου: Η Μαστίχα Χίου στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO

Δελτίο Τύπου: Η Μαστίχα Χίου στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO

emx-unesco-ceremony-20141126Με ιδιαίτερη χαρά σάς ενημερώνουμε, ότι στις 26 Νοεμβρίου 2014 σε συνεδρίαση Διακυβερνητικής Επιτροπής για τη Διαφύλαξη της Άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, εγκρίθηκε τελικά η πρόταση υποψηφιότητας για εγγραφή της «Μαστίχας Χίου», ως πολιτισμικού αγαθού, στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η ιστορία, η κληρονομιά, τα έθιμα της μαστίχας και της καλλιέργειάς της, αποτελούν πλέον κομμάτι της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNΕSCO. Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει πολυετείς προσπάθειες πολλών, και ενισχύει περεταίρω τις δράσεις μας για την προβολή της μοναδικότητας του προϊόντος μας. Στο μέλλον, και σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, Υπουργείο Πολιτισμού και Πολιτιστικό Ίδρυμα Πειραιώς, που συνέβαλαν τα μέγιστα στην ένταξη της μαστίχας, θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση και ενημέρωση.

Δείτε επίσης: http://www.unesco.org/culture/ich/RL/00993