Άνθρωποι

Άνθρωποι

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου (Ε.Μ.Χ) ήταν και είναι οι άνθρωποι της.

Ήδη από το 1938 και βάσει του ιδρυτικού Καταστατικού της Ε.Μ.Χ. ένας από τους βασικούς της σκοπούς ήταν «Η προστασία της Μαστίχας Χίου δια της συστηματοποίησεως και επεξεργασίας και της από κοινού διαθέσεως αυτής, η εξύψωσις του βιοτικού επιπέδου των Μαστιχοπαραγωγών διά της παροχής αυτοίς πάσης φύσεως υπηρεσιών και η δια της συνεργασίας των μελών αυτής Συνεταιρισμών επιδίωξις της προαγωγής της οικονομίας αυτών».

Αυτός ο βασικός σκοπός εξακολουθεί να ισχύει ως τις μέρες μας υπερτονίζοντας την ανθρωποκεντρική διάσταση του Οργανισμού και τους κοινωνικούς κατ’ επέκταση στόχους που υπηρετεί. Η ύπαρξη και λειτουργία της Ε.Μ.Χ. εξασφαλίζει στους μαστιχοπαραγωγούς τη διάθεση του συνόλου της παραγωγής τους, ανεξαρτήτως ποσότητας, τη γεωτεχνική, υλική και διοικητική υποστήριξη τους και ένα σταθερό και δίκαιο επίπεδο αμοιβών. Η Ε.Μ.Χ. υπάρχει για το συμφέρον των παραγωγών της και κάθε δραστηριότητα της, έχει ως τελικό στόχο τη διασφάλιση του εισοδήματος και των κόπων τους.

Η αύξηση της τιμής της μαστίχας, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη δεκαετία αλλά και η οικονομική κρίση που ξέσπασε στη χώρα μας από το 2008, άλλαξαν άρδην τις επαγγελματικές προοπτικές και βλέψεις πολλών με αποτέλεσμα η καλλιέργεια της μαστίχας να αποτελέσει για πολλούς κύριο επάγγελμα και μεγάλος αριθμός νέων παραγωγών να προστεθεί στην καλλιέργεια της μαστίχας.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα δένδρα να καλλιεργούνται στο σύνολό τους και νέες εκτάσεις να φυτεύονται συνεχώς, γεγονός που δίνει νέα ζωή στην ύπαιθρο της νότιας Χίου.
Η πρόσοδος των μαστιχοπαραγωγών από την καλλιέργεια του σχίνου είναι σημαντική και δικαίως, μιας και αντανακλά τον κόπο που χρειάζεται να καταβάλουν οι παραγωγοί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους: Ήδη από τον Φεβρουάριο με τον καθαρισμό του δέντρου μέχρι τη διαδικασία παράδοση της μαστίχας στην Ε.Μ.Χ. που γίνεται τον Γενάρη της επόμενης χρονιάς.

Η Ε.Μ.Χ. σήμερα εκπροσωπεί περίπου 4.500 παραγωγούς, μέλη των αγροτικών οικογενειών, που ανήκουν στους 20 Πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς των Μαστιχοχωρίων. Η Διοίκησή της ασκείται από εννεαμελές συμβούλιο τα μέλη του οποίου εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια από τη Γενική Συνέλευση που αποτελεί το κυρίαρχο όργανο της Ε.Μ.Χ.

Μέλη της Γενικής Συνέλευσης είναι οι 61 Αντιπρόσωποι που εκλέγουν τα μέλη των Πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών και συγκαλείται –εκτός εκτάκτων περιπτώσεων- μία φορά τον χρόνο. Στους Πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς ανήκουν στην ουσία όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή της μαστίχας κατ’ επάγγελμα κύριο ή δευτερεύον. Κάθε μαστιχοπαραγωγός έχει το δικαίωμα να εκλέγει τους αντιπροσώπους του πρωτοβάθμιου συνεταιρισμού στον οποίο ανήκει και διαθέτει από 0 – 3 ψήφους, ανάλογα με την ποσότητα μαστίχας που έχει παραδώσει εντός της τετραετίας.

Παραγωγοί ανά συνεταιρισμό

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Εγγεγραμμένα μέλη Αντιπρόσωποι στην ΕΜΧ
Άγιος Γεώργιος 221 3
Αρμόλια 185 4
Βέσσα 50 1
Βουνό Φλάτσια 304 5
Ελάτα 119 3
Έξω Διδύμα 36 1
Θολοποτάμι 299 3
Καλαμωτή 306 5
Καλλιμασιά 478 5
Καταρράκτης 103 3
Κοινή Παγίδα 197 3
Λιθί 87 1
Μέσα Διδύμα 277 3
Μεστά 82 1
Μυρμήγκι 87 1
Νένητα 512 5
Νεχώρι - Θυμιανά - Βαβύλοι 573 3
Ολύμποι 181 3
Πατρικά 122 3
Πυργί 469 5
ΣΥΝΟΛΟ 4.688 61

 

Υπηρεσίες προς τους μαστιχοπαραγωγούς

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου (Ε.Μ.Χ), ανταποκρινόμενη στον ιδρυτικό της στόχο για τη στήριξη των μαστιχοπαραγωγών σε όλους τους τομείς, παρέχει προς τους 20 πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς των μαστιχοπαραγωγών υπηρεσίες διοικητικής και γεωτεχνικής υποστήριξης, με σκοπό την προστασία όχι μόνο των ίδιων των μαστιχοπαραγωγών, αλλά και της παραγωγής της μαστίχας.

Ειδικότερα, στα πλαίσια των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, η Ε.Μ.Χ:

• Συμμετέχει και υλοποιεί αναπτυξιακά προγράμματα, επιλεγμένα είτε από το εθνικό πεδίο δράσης είτε από τα προγράμματα της Ε.Ε.
• Μεριμνά για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Συνεταιρισμών.
• Παρέχει λογιστικοοικονομική εξυπηρέτηση προς τους Συνεταιρισμούς.
• Παρέχει στους συνεταιριζόμενους κάθε είδους βοήθεια, όσον αφορά στον εφοδιασμό σε λιπάσματα, ασπρόχωμα κλπ.
• Ενημερώνει για τους κοινοτικούς κανονισμούς και τις εθνικές αποφάσεις που αφορούν σε ειδικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις κλάδων της γεωργίας.


Η γεωτεχνική υποστήριξη από την πλευρά της Ε.Μ.Χ προς τους μαστιχοπαραγωγούς είναι πολύπλευρη. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τα ακόλουθα:

• Προγραμματισμός, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων σε θέματα τεχνικών καλλιέργειας και σύγχρονων μεθόδων παραγωγής.
• Παρακολούθηση και συμμετοχή στον ποιοτικό έλεγχο της μαστίχας και των λοιπών προϊόντων.
• Διερεύνηση των ασθενειών του μαστιχόδενδρου και ερευνάται η ορθολογική αντιμετώπιση του προβλήματος σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
• Διερεύνηση των θρεπτικών ανάγκών του μαστιχόδενδρου και καθορισμός ενός προγράμματος λίπανσης για την ποιοτική και ποσοτική επίδραση των θρεπτικών αναγκών σε συνεργασία με το εργαστήριο εδαφολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
• Επιχειρείται η γενετική ταυτοποίηση των ποικιλιών του μαστιχόδενδρου με μοριακές μεθόδους σε συνεργασία με το Εργαστήριο μοριακής βιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
• Εξερευνηση μεθόδων πολλαπλασιασμού του μαστιχόδενδρου και διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας φυτώριου από την Ε.Μ.Χ. σε συνεργασία με το εργαστήριο ανθοκομίας και πολλαπλασιαστικού υλικού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
• Διερευνάται η πιθανότητα πιστοποίησης της καλλιέργειας του μαστιχόδεντρου κατά Agro 2.1, 2.2 (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Καλλιέργειας) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
• Διερευνάται το φάσμα δράσης εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων στην καλλιέργεια του μαστιχόδενδρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.