Νέα για τους Παραγωγούς
Νέα για τους Παραγωγούς

Αλλαγές στην διαχείριση δικαιωμάτων

Προς ενημέρωση των γεωργών και όλων των εμπλεκομένων στον αγροτικό τομέα, σας γνωρίζουμε τις αποφάσεις που τίθενται σε ισχύ από το 2010 και επηρεάζουν άμεσα τους Έλληνες γεωργούς ώστε αυτοί με την σειρά τους να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 28 του κανονισμού 73/2009 και μετά από…