Νέα για παραγωγούς
Νέα για τους Παραγωγούς

Πληρωμές Μαστίχας - Φεβρουάριος 2012

Σας ενημερώνουμε ότι στις 21/02/2012 κατατέθηκε στην ΑΤΕ το 33% της αξίας της μαστίχας που παραδόθηκε στην ΕΜΧ, από τις 23/01 έως τις 31/01.

Πληρωμές Μαστίχας - Φεβρουάριος 2012

Σας ενημερώνουμε ότι στις 21/02/2012 κατατέθηκε στην ΑΤΕ το 33% της αξίας της μαστίχας που παραδόθηκε στην ΕΜΧ, από τις 23/01 έως τις 31/01.

Εγκύκλιος Νέων Παραλαβών

Ξεκινούν οι παραλαβές την Δευτέρα 05/12/2011. Λεπτομέρειες θα βρείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Αλλαγές στην διαχείριση δικαιωμάτων

Προς ενημέρωση των γεωργών και όλων των εμπλεκομένων στον αγροτικό τομέα, σας γνωρίζουμε τις αποφάσεις που τίθενται σε ισχύ από το 2010 και επηρεάζουν άμεσα τους Έλληνες γεωργούς ώστε αυτοί με την σειρά τους να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 28 του κανονισμού 73/2009 και μετά από…