Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών

Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΜΑΑΕ)


Η διαδικασία υποβολής απαιτεί να έχετε διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τυπου pdf) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

•    Ταυτότητα
•    Εκκαθαριστικό και Ε1 2021
•    Ε3 2021
•    Στοιχεία Κοινωνικής Ασφάλισης (από e-EFKA - https://www.efka.gov.gr/el )
•    Τελευταίο Ειδοποιητήριο (από e-EFKA - https://www.efka.gov.gr/el )
•    Ενιαία Αίτηση 2021 και 2022
•    Λίστα ενσήμων (για μισθωτούς)

 

Εάν ΔΕΝ έχετε λογαριασμό στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ

Επισκεφθείτε την σελίδα http://e-services.minagric.gr/

Στο κάτω μέρος της σελίδας επιλέξτε Δημιουργία Λογαριασμού.

Όταν συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, θα σας σταλεί μήνυμα στο e-mail που έχετε δηλώσει με τα στοιχεία πρόσβασης (username και password )


Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ

1.    Για όλους όσους έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο βήμα αλλά και για όσους έχουν κάνει ήδη την παραπάνω εγγραφή, επιλέξτε το http://e-services.minagric.gr/ και συμπληρώστε τους κωδικούς σας πατώντας πλέον Σύνδεση Χρήστη

2.    Εμφανίζεται μία επιλογή από Υπηρεσίες

3.    Επιλέγετε το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (3η στήλη πάνω πάνω)

4.    Επιλέξτε Μεταφορά στο Μητρώο

5.    Εισάγετε τους κωδικούς ΤΑΧΙS σας, πατάτε είσοδος στο σύστημα.

6.    Είναι επιλεγμένο το ΑΓΡΟΤΗΣ, πατάτε συνέχεια.

7.    Αριστερά στη σελίδα εμφανίζεται μια λίστα με επιλογές.

8.    Επιλέγετε την τελευταία επιλογή: Υποβολή Αιτήματος-Εκτύπωση Βεβαίωσης

9.    Πατάτε Υποβολή Δικαιολογητικών

10.    Πατάτε Προσθήκη

11.    Στα πεδία συμπληρώνετε:

ΤΑΑΕ: ΤΜ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

•    Επιλέγετε την κατηγορία του εγγράφου που θέλετε να ανεβάσετε
•    Επιλέγετε το σχετικό έγγραφο σε μορφή PDF
•    Τέλος, πατάτε προσθήκη και ακολουθείτε την ίδια διαδικασία για τα υπόλοιπα έγγραφα


Μετά την υποβολή των εγγράφων επιλέξτε Οριστική Υποβολή

Μετά την οριστική υποβολή, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι υποβλήθηκε το αίτημά σας.

Έπειτα από μικρό χρονικό διάστημα, ξαναμπαίνετε στην Υποβολή Αιτήματος-Εκτύπωση Βεβαίωσης, πατάτε Υποβολή δικαιολογητικών και εμφανίζεται μια γραμμή στην οποία αναφέρει κατάσταση αξιολόγησης: ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

Πατάτε το κουμπί επεξεργασία και εκεί μπορείτε να δείτε, τα δικαιολογητικά που υποβάλατε και να κατεβάσετε τη βεβαίωση εγγραφής σας (ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΑΑΕ).