Ενστάσεις Εξισωτικής Αποζημίωσης 2017

Ενστάσεις Εξισωτικής Αποζημίωσης 2017

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ενημερώνει τους παραγωγούς-μέλη της ότι έχουν αναρτηθεί οι πίνακες των απορριπτόμενων αιτήσεων εξισωτικής αποζημίωσης για το έτος 2017 στους κατά τόπους συνεταιρισμούς καθώς και στα κεντρικά γραφεία της. Η υποβολή των σχετικών ενστάσεων θα πραγματοποιείται από τους παραγωγούς στα γραφεία της ΕΜΧ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών δηλαδή έως και την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν και τη δυνατότητα ή μη υποβολής της ένστασης οι παραγωγοί μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 22710.21001 (εσωτ. 209,225,291)