Ημερίδα Ελαιουργικών Φορέων

Ημερίδα Ελαιουργικών Φορέων

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του προγράμματος ελαιουργικών φορέων  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017, ώρα 17:30 μ.μ. στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου εκπαίδευση των παραγωγών με θέμα «Νέες τεχνικές Διαχείρισης ζιζανίων, Νέες τεχνικές διαχείρισης εδάφους και αύξησης της οργανικής ουσίας αυτού και Νέες τεχνικές κλαδέματος των ελαιοδέντρων» για τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2.1 & 2.2 που αφορά την εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης στην ελαιοκαλλιέργεια. 

Θεματολογία

 Νέες τεχνικές Διαχείρισης ζιζανίων:  Οι παραγωγοί θα εκπαιδευτούν για το πώς η διαχείριση των ζιζανίων μπορεί να γίνει με ανταγωνισμό του φυσικού χλοοτάπητα προς τα επιβλαβή ζιζάνια και πιθανώς με χημική ζιζανιοκτονία κάτω από τα δέντρα. 

Νέες τεχνικές διαχείρισης εδάφους και αύξησης της οργανικής ουσίας αυτού: Οι παραγωγοί θα εκπαιδευτούν για τον τρόπο δημιουργίας φυσικού χλοοτάπητα επιτρέποντας στο ελαιόδεντρο να αναπτύξει το ριζικό σύστημα στο ανώτερο μέρος του εδάφους που είναι το πιο γόνιμο αλλά και εμποδίζοντας με το ριζικό σύστημα των ζιζανίων την αποσάθρωση και διάβρωση του εδάφους.

Νέες τεχνικές κλαδέματος των ελαιοδέντρων: Οι παραγωγοί θα εκπαιδευτούν αφ’ ενός μεν στις νέες τεχνικές κλαδέματος αφ’ εταίρου δε και στην μηχανική συλλογή και χρήση των υποπροϊόντων του κλαδέματος ώστε να πετύχουν αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους και την αειφορία αυτού. Έτσι θα πετύχουν μείωση του φαινομένου της παρενιαυτοφορίας και μείωση του κόστους.