Ενστάσεις Εξισωτικής Αποζημίωσης

Ενστάσεις Εξισωτικής Αποζημίωσης

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ενημερώνει τους παραγωγούς -μέλη της ότι έχουν αναρτηθεί οι πίνακες των απορριπτόμενων εξισωτικής αποζημίωσης για το έτος 2016 στους κατα τόπους συνεταιρισμούς καθώς και στα κεντρικά γραφεία της. Η υποβολή των σχετικών ενστάσεων θα πραγματοποιείται από τους παραγωγούς στα γραφεία της ΕΜΧ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών δηλαδή έως και την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν και τη δυνατότητα ή μη υποβολής της ένστασης οι παραγωγοί μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 22710-21001 (εσωτ.209, 225, 291)