Προκήρυξη θέσης Τεχνολόγου Γεωπόνου

Προκήρυξη θέσης Τεχνολόγου Γεωπόνου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου στην  υπ’ αριθμ. 1946/26-9-2017 συνεδρίασή του αποφάσισε να προκηρύξει μία (1) θέση Τεχνολόγου Γεωπόνου, για τις ανάγκες λειτουργίας του Φυτωρίου Μαστίχας της ΕΜΧ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν τα βιογραφικά τους έως την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 στα Γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 1 (τηλέφωνο επικοινωνίας: 22710.21001 #203).

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπόνου ελληνικού Τ.Ε.Ι ή αντίστοιχο τίτλο από Ίδρυμα της Αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
  2. Υπηρεσία σε φυτωριακή μονάδα παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών
  3. Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Lower ή άλλου ισότιμου τίτλου).
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Ηλικία έως 35 ετών

Θα συνεκτιμηθούν τα παρακάτω:

  1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της Γεωπονικής επιστήμης
  2. Εμπειρία στον πειραματικό σχεδιασμό και πολλαπλασιασμό μαστιχόδεντρων.
  3. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών
  4. Η ενασχόληση με την καλλιέργεια της μαστίχας (προσωπική ή των μελών της οικογένειας του υποψηφίου).

Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί μετά από συνέντευξη των ενδιαφερομένων.