Προτάσεις Πασεγές για Κανονικό Καθεστώς

Προτάσεις Πασεγές για Κανονικό Καθεστώς

Κυρίες, Κύριοι, Συνημμένα, θα βρείτε τις προτάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ όσον αφορά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των υπ’ αριθμ. 2859/2000 , 4093/2012 και 4223/2013 νόμων και ΠΟΛ με τις οποίες η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου ταυτίζεται πλήρως και τις οποίες στηρίζει απόλυτα καθώς είμαστε πεπεισμένοι ότι το ζήτημα πρέπει να επανεξεταστεί αρμοδίως προκειμένου να προληφθούν και υπερκεραστούν αδυναμίες και αδιέξοδα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή τους.

Συνημμένα αρχεία: